Jdi na obsah Jdi na menu
 


Průběh havárie

7. 4. 2007

Průběh havárie

Pátek 25. dubna 1986 (původní datum provádění zkoušky)

13:05 Začínají přípravy na zkoušku turbíny. K tomu je nutno snížit výkon elektrárny, proto je  jedna turbína vypnuta. Zároveň je odpojen systém nouzového chlazení reaktoru, aby  nezačal působit během testu.

 

14:00 Dispečer Ukrajinských energetických závodů žádá o odklad testu - blíží se svátky 1. máje, továrny potřebují dohnat plány. Test je odložen o téměř 9 hodin. Obsluha však  již na tuto dobu nechává odpojen systém nouzového chlazení reaktoru, přestože je to v  rozporu s předpisy.

 

16:00 Ranní směna odchází. Pracovníci této směny byli v předchozích dnech seznámeni s testem a znají celý postup. Speciální tým elektroinženýrů zůstává na místě.

 

23:10 Příprava zkoušky opět začíná. Desetihodinové zdržení nese řadu důsledků. Tým  elektroinženýrů je unaven. Během zkoušky se vystřídá odpolední a noční směna; v  noční směně je méně zkušených operátorů, kteří se navíc na zkoušku nepřipravovali.

 

Sobota 26. dubna 1986

 

1:00  V průběhu přípravy zkoušky měli operátoři problémy s udržením stability výkonu reaktoru. Dopustili se přitom několika závažných chyb:

 
 

a)Regulační tyče schopné zastavit v nouzi reaktor jsou vysunuty výše, než dovolují předpisy.
b)Výkon elektrárny klesl pod bezpečnou úroveň, reaktor se proto stal nestabilní.  Přípravy testu měly být v tomto okamžiku zastaveny. Veškerou pozornost bylo  třeba zaměřit na znovuzískání stability reaktoru.
c)Aby dosáhli zvýšení výkonu, zapínají operátoři přídavné oběhové čerpadlo. Vlivem  silného ochlazování však klesá tlak a tím se výkon ještě snižuje. Za normálních  okolností by v takovém případě reaktor zastavily automatické havarijní systémy. Ty  však obsluha úmyslně odpojila.

 

d)Kontrolní systémy minimální hladiny vody a maximální teploty palivových článků  jsou rovněž vypnuty.

 

1:23:04  Test začíná.

 

Operátoři se dopouštějí poslední osudové chyby - vypínají nouzový systém, aby  zabránili havarijnímu odstavení reaktoru. Pak uzavírají přívod páry do turbíny. Tím  se snížil průtok chladicí vody, rostla její teplota a tlak. S rostoucím množstvím  páry se zvyšovala rychlost štěpné reakce, tím dále narůstá teplota a zároveň i  množství páry. Více páry znamená ještě rychlejší reakci atd. atd. Výkon reaktoru  začíná prudce růst a katastrofa se již neodvratně blíží.

 

1:23:40 Leonid Toptunov, operátor zodpovědný za regulační tyče, stiskne zvláštní vypínač  havarijního odstavení. Test běží již 36 sekund. Výkon reaktoru dosahuje 100-násobku maximálního projektového výkonu.

 

1:23:44  Regulační tyče, které mají reaktor zastavit, se dávají do pohybu, jsou však slyšet  údery. Operátoři vidí, že se tyče zasekly. Palivové trubice se působením zvýšeného  tlaku páry deformují.

 

1:24:00  Test běží již 56 sekund. Tlak v reaktoru je tak vysoký, že praskají palivové články a  úlomky padají do chladící vody. Ta se mění v páru, tlak v trubkách roste a ty  praskají. Výbuch páry zvedá tisícitunové ocelové víko reaktoru – došlo k první  explozi. Z reaktoru začíná unikat radioaktivita, dovnitř vniká vzduch.

 

Nyní je zde dostatek kyslíku a začíná hořet grafit (grafit používaný v elektrárnách  není přírodním uhlíkem, ale uměle vyrobená látka s vylepšenými vlastnostmi)

 

Víko reaktoru před katastrofou.

1:24:03 Kov palivových trubek reaguje s vodou. Vzniká tak vodík, který vybuchuje – došlo   ke druhé explozi. Hořící trosky reaktoru vyletují do vzduchu a dopadají na střechu   sousedního, třetího bloku.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář